Anna Mogas, Granollers

Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor

La Nostra Escola

És una escola lliure en una societat democràtica
escola

La nostra escola és el resultat de la lliure iniciativa de la societat i de l’impuls d’una comunitat educativa que ofereix una educació cristiana als fills de les famílies de l’entorn, que comparteixen el seu model educatiu i volen donar-li suport.

La nostra escola és un servei d’interès públic i una escola oberta a tothom. Per això, s’acull al règim de concerts amb l’administració educativa, per tal de garantir als pares l’exercici del seu dret preferent d’escollir el tipus d’educació que desitgen per als seus fills. Mentre el finançament públic no permeti la gratuïtat plena de la nostra oferta educativa, les famílies dels alumnes col•laboren a garantir-hi la continuïtat i la renovació constant.

És una escola al servei de la persona i oberta a tothom

La nostra escola ofereix una educació integral adequada a les necessitats concretes dels infants, adolescents i joves que formen part de la comunitat educativa. Els equips d’educadors promouen el desenvolupament de les capacitats de cada un dels alumnes mitjançant les relacions interpersonals i els processos d’ensenyament i aprenentatge.

La nostra escola està arrelada al poble de Granollers i acull cordialment totes les famílies que hi sol•liciten plaça per als seus fills. En l’admissió d’alumnes, el centre compleix la legislació vigent i evita qualsevol tipus de discriminació per raons acadèmiques, econòmiques, socials, culturals o religioses. La nostra escola és acollidora.

És una escola amb un profund compromís social

La nostra escola realitza una acció educativa encaminada a millorar les relacions entre les persones, amb un manifest compromís per a la convivència i posant l’accent en la promoció de la justícia, la llibertat i la solidaritat.

La nostra escola és particularment sensible a les exigències d’atenció a la diversitat de situacions en què es troben els alumnes que s’hi eduquen, i afavoreix la integració social de les famílies procedents d’altres llocs i amb altres cultures.

És una escola amb una manifesta identitat cristiana 

La nostra escola és expressió de la voluntat de l’Església catòlica de fer-se present en el camp de l’educació i de la cultura com a exigència de la seva missió evangelitzadora. Amb fidelitat a l’evangeli de Jesús, la nostra escola és profundament respectuosa amb la llibertat religiosa i les conviccions de les famílies i dels alumnes que s’han incorporat en la seva comunitat educativa.

La nostra escola duu a terme aquesta missió sobretot per mitjà de la promoció individual i social de la persona, la construcció d’una societat més justa, lliure i solidària, les relacions entre educadors i alumnes, i els ensenyaments relatius a la dimensió religiosa de la cultura i a la religió catòlica.

La nostra escola promou el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, la vida i el món. Aquest model educatiu va més enllà dels ensenyaments establerts per l’Administració educativa, i requereix la col•laboració i el suport eficaç de les famílies que lliurament hi han escolaritzat els seus fills. I això, perquè l’oferta educativa d’una escola cristiana és necessàriament una acció compartida per l’escola i la família.

És una escola actual i orientada al futur

La nostra escola no té enyorança del passat, i procura disposar dels recursos humans i dels recursos materials que garanteixen un servei de qualitat d’acord amb les exigències d’actualització constant que sempre han caracteritzat les institucions educatives del nostre país.

La nostra escola respon als nous reptes en l’àmbit de l’educació amb una actitud creativa i agosarada. Aquesta resposta és possible gràcies a l’impuls innovador dels seus educadors i a la col•laboració de les famílies dels alumnes.

La nostra escola afavoreix que els membres adults de la comunitat educativa puguin respondre igualment a les pròpies necessitats de formació contínua com una dimensió més de la seva vida professional i, si s'escau, també com una exigència de la seva fe cristiana. 

D’acord amb la legislació vigent, la sol•licitud de plaça a l'escola per part de les famílies que desitgen que els seus fills rebin l’educació que s’hi ofereix, suposa el coneixement i acceptació d’aquest document que expressa els trets bàsics del caràcter propi de LA NOSTRA ESCOLA.

(28/04/2015)  Visita Autors a Primaria
Visita Autors a Primaria

Durant el segon i el tercer trimestre a l'escola hem estat rebent els autors dels llibres de lectura que hem treballat. Així doncs, tots els nens de Primària hem tingut una trobada molt especial amb els autors dels llibres com la Flavia Company, l'Anna Manso, la Care Santos, en Josep Maria Fonelleres.....

[+]
(28/04/2015)  Celebració Pasqua
Celebració Pasqua

La comunitat educativa de l’escola, pares, alumnes, mestres i personal del PAS han celebrat una eucaristia per commemorar  la resurrecció del Senyor. En entrar a la pasqua els cristians vivim amb joia un temps de renovació, d’agraïment i de celebració de la vida, és per això que com a comunitat ens reunim per viure-ho junts.

[+]
(27/04/2015)  Sant Jordi 1r EP i 4t ESO
Sant  Jordi 1r EP i 4t ESO

Aquest any  una de les coses que hem fet per celebrar una diada tan senyalada ha estat compartir una estona, padrins i fillols s’han trobat per gaudir junts del dia de Sant Jordi.

Els padrins han portat als fillols una manualitat que ells mateixos han fet, un cavaller Sant Jordi amb una rosa.

[+]
(17/04/2015)  Mauthausen
Mauthausen

El dijous passat, dia 9 d’abril, vam rebre a la sala d’actes de l’escola una increïble i alhora commovedora xerrada de dues hores per part d’en Llibert i en Tomàs, fills de dos espanyols deportats al camp de concentració de Mauthausen, a Àustria, i que actualment són integrants de l’associació Amical de Mauthausen, formada

[+]
4t ESO orientació: Xerrada ex alumnes

El dia 24 de març  a la tarda els alumnes de 4rt  l’ESO van tenir  una trobada amb  ex alumnes del centre. Hi havia alumnes dels  diferents itineraris  possibles quan es finalitza l’ESO  : Batxillerats , Cicles formatius , Universitat i alumnes que havien deixat els estudis i que han tornat al sistema educatiu posteriorment.

[+]

 

 Global Educa, plataforma educativa  Global Educa, plataforma educativa  Global Educa, plataforma educativa  Global Educa, plataforma educativa  Global Educa, plataforma educativa   Global Educa, plataforma educativa   

 

 

 

ESCOLA ANNA MOGAS - C. CORRÓ, 325 -08401- GRANOLLERS.