AVÍS LEGAL


T’agraïm que hagis decidit visitar-nos. Desitgem que la teva experiència en aquest Lloc sigui el millor possible.

Per accedir als nostres serveis, declares que ets major d’edat i que tens capacitat legal d’obrar d’acord a la teva llei nacional.
L’accés i la navegació en el Lloc Web, o l’ús dels serveis del mateix, impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascunes de les presents Condicions Generals, incloses tant les Condicions Particulars fixades a per a determinades promocions com la Política de Privadesa i Cookies, relativa a les finalitats dels tractament de les dades que ens facilitis. Si us plau, et recomanem que les llegeixis amb atenció.


1.- Informació Legal.En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular del Portal Web són:

ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS

C. CORRÓ, 325 -08401- GRANOLLERS

Per qualsevol dubte o consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través del Tel: 938 49 02 44 , e-mail: dpo@edu.anamogas.org.

L’accés suposa l’acceptació expressa de l’usuari a les presents Condicions Generals d’Ús, que podran ser modificades o substituïdes pel seu titular en qualsevol moment i sense previ avís.

 

2.- Condicions Generals d’ÚsLes següents Condicions Generals regulen l’ús i accés al Portal Web, la finalitat del qual és ser la porta d’entrada a L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS oferint als usuaris informació, serveis i continguts via Web. A través de la pàgina Web, l’usuari té accés a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o d’altres dades rellevants que s’ofereixen a través de la pàgina web són realitzades, proporcionades i actualitzades per proveïdors i terceres empreses. L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no és en cap cas, responsable d’aquestes dades ni assumeix responsabilitats sobre aquestes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, subjectes a la Llei i a les Condicions Generals d’Ús i, en el seu cas a les Condicions Particulars que poden establir-se per a l’accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment a la resta d’usuaris d’aquesta.
En cas d’incompliment total o parcial per part de l’usuari de les presents condicions Generals d’Ús, L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS es reserva el dret de denegar l’accés sense necessitat de previ avís a l’usuari.


3.- Obligacions Generals de l’Usuari.L’Usuari, a l’acceptar aquestes Condicions Generals d’Ús, està obligat expressament a:

  • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi la normal utilització.
  • Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d’accés associades al nom d’Usuari, essent responsable de la utilització d’aquestes claus d’accés personals i intransferibles per part de tercers.
  • No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres Usuaris com de terceres empreses alienes a L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS.
  • No utilitzar cap dels materials i informacions que contingui aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús, així com en les condicions particulars que en el seu cas s’estableixin per a determinades aplicacions i/o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS, els seus usuaris i/o tercers.
  • No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS.


L’Usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per virtut d’aquestes “Condicions Generals d’Ús” o de la Llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina.


4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.El Lloc Web, les pàgines que comprèn i la informació o elements que continguin (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques entre d’altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres símbols distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels que L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS n’és titular o disposa d’autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars d’aquestes.

L’Usuari està obligat a utilitzar els continguts de forma diligent i correcta, d’acord a la llei, la moral i l’ordre públic. L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS autoritza a l’Usuari a visualitzar la informació que conté aquest Lloc Web, aixó com efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els sistemes informàtics), sempre i quan els elements siguin destinats únicament a ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS o dels legítims titulars d’aquesta.

L’Usuari no està autoritzat per distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament informació que contingui aquest Lloc Web en qualsevol forma i en qualsevol que sigui la seva finalitat.


5.- Enllaços.Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per l’ Usuari. L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no és, en cap cas, responsable d’aquestes o del seu contingut.

L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació entre L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquests continguts i titulars dels llocs on es trobin.
Per a realitzar enllaços amb la pàgina Web serà necessària l’autorització expressa i per escrit dels titulars del portal.


6.- Responsabilitat.L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no garantitza l’accés continuat, ni la correcta visualització, descarrega o utilitat dels elements i informació que apareguin en les pàgines del portal que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per:
(I) Interferències, interrupcions, errors, omissions, endarreriments , bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS.
(II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, així com virus informàtics o qualsevol altre.
(III) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS
(IV) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS no és responsable ni en cap cas respondrà davant els usuaris i tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a L’ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS que comporti o pugui suposar la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyent a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.


7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.Toda la política de tractament de dades personals la trobaràs en la Política de Privadesa, que forma part integrant d’aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem posat en un document apart: Política de Privadesa.


8.- Legislació.Aquest Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d’acord amb la Legislació Espanyola. L’usuari, pel sol fet d’accedir a la pàgina web i obtenir la condició d’usuari registrat atorga, de forma irrevocable, el seu consentiment a que els Tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb aquestes condicions, o con amb l’ús d’aquest Lloc o la navegació realitzada.

Si alguna clàusula o apartat d’aquestes Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per la existència de la mateixa, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de la resta de clàusules no es veuran afectades.