FMMDP, un carisma al servei de l'educació


El compromís amb l'educació cristiana de nens i joves ha ocupat un lloc important al llarg de la història de la Congregació. En nombrosos llocs i amb diferents iniciatives, les germanes primer, i més tard en unió amb els laics, hem fet present el carisma rebut al servei de l'educació, fonamentalment en centres propis, caracteritzats en tot moment per un estil educatiu inspirat en la pràctica educativa de Maria Anna Mogas, adaptat a les diferents realitats per tal de donar resposta a les necessitats diverses dels seus destinataris.

Actualment aquest estil educatiu està definit en la nostra Proposta Educativa i el Projecte Educatiu Evangelitzador.

 

TRETS ESPECÍFICS DE LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA


La nostra escola es defineix com a escola cristiana i franciscana, en fidelitat a l'estil de la nostra Fundadora que va inspirar la seva tasca educativa en valors franciscans. En destaquen la senzillesa, la proximitat en les relacions, i la creació d'un clima fratern d'alegria i austeritat en la comunitat educativa.


Des del dret de totes les persones a una educació adequada a les seves capacitats, la nostra escola s'obre a tothom que desitgi aquest estil educatiu, i optem per atendre preferentmente els més desafavorits. Per això, sempre que sigui possible, ens acollim al finançament públic. D'aquesta manera volem afavorir la igualtat d'oportunitats i evitar discriminacions per motius econòmics.

Laics i religioses, cadascú des de la seva identitat vocacional, compartim la missió evangelitzadora i oferim un servei a la societat en promoure una educació intercultural, que permeti a la persona refermar les seves pròpies arrels per poder viure com un ciutadà del món compromès amb la seva transformació. Una educació: 

 • Al servei de la persona, caracteritzada pel desenvolupament d'unes actituds que la fan fraterna, defensora de la vida, creativa davant les noves situacions, responsable, alegre, austera, defensora de la pau i oberta a la trascendència.
 • Per tal de construir una societat més fraterna i solidària, més participativa i democràtica, més compromesa amb la justícia, més humanitzadora, crítica i creativa.
 • Des d'un Projecte Evangelitzador que expressa una manera de ser i estar al món, mantenint el diàleg fe-cultura-vida, promovent la iniciació i integració en la comunitat cristiana, de la qual la comunitat adulta de l'éscola n'és referent.
 • Amb una pedagogia franciscana a l'estil de Maria Anna Mogas, que prioritza la cració d'un “ambient càlid i acollidor”, donant resposta als reptes de la realitat canviant, de forma creativa i innovadora, valorant la pedagogia de la presència i el mètode persuasiu. Mantenint el compromís d'una formació contínua per als educadors.

Aquesta educació la duu a terme una comunitat educativa que:

 • Integra amb estil fratern:
  • els alumnes, protagonistes de la seva pròpia formació,
  • els professors, mediadors del procés educatiu,
  • les famílies, primeres i principals educadores dels seus fills,
  • els col·laboradors en aquesta missió educativa i exalumnes,
  • les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor que, com a Entitat Titular, vetlla per la continuïtat d'aquest estil educatiu.
 • Fomenta el sentit de pertinença i de corresponsabilitat de tots.
 • Anima a la participació.
 • Impulsa la formació permanent de cada estament i és compartida per tots.

 

 
 
Escoles que es gestionen en Missió Compartida, amb un estil de direcció propi, sempre en Equip, que es distingeix per ser: participatiu, orientador, animador, organitzador que propicia la formació permanent.