La gestió de Qualitat en els nostres centres té com a finalitat garantir l'eficàcia en el cumpliment dels objectius estatègics i l'eficiencia en l'utilització dels recursos disponibles per aconseguir-los. D'aquesta forma garantirem la sostenibilitat de la nostra Missió.

 

Per assegurar la qualitat de la nostra gestió hem agafat com a referència el marc que estableix el model EFQM d'Excel·lència, concretant aquest desplegament en el Pla de Gestió Institucional, on s'articulen els critèris que han de seguir els nostres Centres per al cumpliment dels objectius estratègics i línies estratègiques a les que fa referència l'estratègia institucional.

 

L'Equip de Qualitat Provincial, supervisa el cumpliment dels criteris establerts en el Pla de Gestió Institucional, recolzant als centres en la seva implantació i sistematització de les seves actuacions.

 

Qualitat, eficiència i agilitat són els tres principis que regeixen la gestió de qualitat en els nostres Centres.

 


Recertificat l’any 2017 Qualitat ISO 9001:2008
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing S.S.