Adjuntem el llistat definitiu dels alumnes assignats al centre amb indicació de primera petició, així com la llista d'espera.

Educació Infantil i Primària

Llistat definitiu d'alumnes assignats al centre

Llista d'espera

 

Educació Secundària Obligatòria

Llistat definitiu d'alumnes assignats al centre

Llista d'espera

Destacado: