PRIVADESA – INFORMACIÓ AMPLIADA

 

La Política de Privadesa forma part de les Condicions Generals que regeixen aquest Web.
VERSIÓ: Maig 2018  

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

ESCOLA ANNA MOGAS - GRANOLLERS

 • Adreça: C. CORRÓ, 325 -08401- GRANOLLERS.
 • CIF:  R2802442J
 • Tfno: 938 49 02 44
 • Mail: dpo@edu.anamogas.org 

Pots adreçar-te de qualsevol forma per comunicar-te amb nosaltres.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar aquesta Política de Privadesa en qualsevol moment. Et recomanem revisar-la, y si t’has registrat i accedeixes al teu compte o perfil se t’informarà de les modificacions
 

Incloem dades personals de terceres persones?

No, como norma general sols tractem les dades que ens faciliten els titulars d’aquestes. Si ens aportes dades de tercers prèviament hauràs d’informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

 

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

 • Sols es realitzaran per gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens has facilitat.
 • Si realitzem comunicacions comercials hauran estat prèviament i expressament autoritzades per tu.

 

Quines mesures de seguretat apliquem?

Pots estar tranquil: Hem adoptat un nivell òptim de protecció de Dades Personals i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de Dades Personals.

 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no es cediran a tercers tret obligació legal, En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs o entitats financeres per el cobrament del servei prestat o producte adquirit com als encarregats del tractament necessari per a l’execució de l’acord.
En cas de compra o pagament, si tries alguna aplicació web, plataforma, targeta bancària, o algun altre servei online, les teves dades es cediran a aquesta plataforma o es tractaran en el seu entorn amb la màxima seguretat. 
Quan donem l’ordre, tindran accés al nostre web l’empresa de desenvolupament o manteniment web, o la del hosting. Aquestes tindran signat un contracte de prestació de serveis que les obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que nosaltres. 
Qualsevol transferència internacional de dades a l’utilitzar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de software americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privadesa.

 

Quins Drets tens?

 • A saber si estem tractant les teves dades o no.
 • A accedir les teves dades personals.
 • A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són innexactes.
 • A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessàries per el fi per les quals van ser recollides o si ens retires el consentiment atorgat.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en alguns supòsits, per la qual cosa sols les conservarem d’acord a la normativa vigent.
 • A portar les teves dades, que et seran facilitades en un format estructurat, d’us comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, les podem enviar al nou responsable que ens designis. Sols és vàlid en determinats supòsits.
 • A presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o autoritat de control competent, si creus que no t’hem atès correctament.
 • A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
 • Si modifiques alguna dada, t’agraïm que ens ho comuniquis per mantenir-les actualitzades.

 

Desitges un formulari per l’exercici de Drets?

 • Disposem de formularis per l’exercici del teus drets, demana’ns-els per email o si ho prefereixes, pots utilitzar els elaborats per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.
 • Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o anar acompanyats de fotocòpia del DNI.
 • Si et representa algú, has d’adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que ho firmi amb la seva signatura electrònica.
 • Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per email a l’adreça del Responsable a l’inici d’aquest text.
 • Los formularios pueden ser presentados presencialmente, enviados por carta o por mail. 

 

Quan triguem en donar-te resposta a l’Exercici de Drets?

Depèn del dret, però com a màxim en un mes des de la teva sol·licitud, i dos mesos si el tema és molt complexe i et notifiquem que necessitem més temps.

 

Tractem cookies?

Si utilitzem un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries podràs consultar la política de cookies en l’enllaç corresponen a l’inici del nostre web.

 

Durant quan de temps mantindrem les teves dades personals?

 • Les dades personals les mantindrem mentre segueixis vinculat amb nosaltres. Una vegada et desvinculis, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, incloent el termini en el que un jutge o tribunal les pugui requerir atenen el termini de preinscripció d’accions judicials.
 • Les dades tractades es mantindran mentre no expirin els terminis legals eludits abans, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o revoqui el consentiment atorgat.
 • Mantindrem tota la informació i comunicacions relativa a la teva compra o a la prestació del nostre servei, mentre durin les garanties dels productes o serveis, per atendre possibles reclamacions.


   En cada tractament o tipologia de dades, et facilitem un període específic, que pots consultar en aquesta taula:

 

Fichero Documento Conservación
Clients

Factures
Formularis i cupons
Contractes

10 anys
15 anys
5 anys
Recursos Humans

Nòmines, TC1, TC2, etc.
Curriculums
Documents d’ indemnitzacions per acomiadament. Contractes. Dades de treballadors temporals.

10 anys
Fins la fi del procés de selecció, i 1 anys més amb el teu consentiment
4 anys
Márketing

Bases de dades o visitants del web.

Mentre duri el tractament.
Proveidors Factures
Contractes
10 anys
5 anys
Control d’accés i videovigilància Llista de visitants
Vídeos
30 dies
30 dies bloqueig
3 anys destrucció
Contabilitat Llibres i Documents contables.
Acords socis i consells d’administració, estatuts de la societat, actes, reglament consell d’administració i comissions delegades.
Estats financers, informes d’auditoria
Registres i documents relacionats amb subvencions
6 anys
Fiscal Gestió de l’administració de l’empresa, drets i obligacions relatius al pagament d’ impostos.
Administració de pagaments de dividends i retencions fiscals.

Informació sobre els establiments de preus intragrup
10 anys

18 anys
8 anys per transaccions intragrup per els acords de preus
 
Seguretat i Salut Registres Mèdics de Treballadors 5 anys
Mediambient Informació substàncias químiques o substancialment peligroses

Documents relatius a permisos mediambientals mentre es porti a terme l’activitat.

Registres sobre reciclatge o l’eliminació de residus

Subvencions per operacions de neteja ha de conservar els documents de drets i obligacions, rebuts i pagaments.

Informes sobre accidents
10 anys

3 anys després del tancament de la actividad. 10 anys (prescripció delicte)

3 anys

4 anys

5 anys
Assegurances Pòlises d’assegurances 6 anys (regla general)
2 anys (danys)
5 anys (personals)
10 anys (vida)
Compres Registre totes les entregades de bens o prestació de serveis, adquisicions intracomunitàries, importacions exportacions a efectes d’ IVA.. 5 anys
Jurídic Documents Propietat Intel·lectual i Industrial. Contractes i acords.

Permisos, llicèncias, certificats

Acords de confidencialitat i de la competència.
  
5 anys

6 anys des de la data d’expiració del permís, llicència o certificat. 10 anys (preinscripció penal)

Sempre el termini de durarda de la obligació de la confidencialitat.
LOPD
Tractament de dades personals, si és diferent del tractament notificat a la AEPD.

Dades personals de treballadors emmagatzemats a les xarxes, ordinadors i equips de comunicacions utilitzats per aquests, controls d’accés i sistemes de gestió /administració interns.
 
3 anys

5 anys

 

Si eres alguno de los siguientes colectivos, consulta la información desplegable:

Quines dades recopilem a través del Web?
Podem tractar la teva IP, quin sistema operatiu o navegador fas servir, i inclòs la durada de la teva visita, de forma anònima.

 • Si ens facilites dades en el formulari de contacte, t’identificaràs per poder contacta amb tu, en cas que sigui necessari.
 • Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticiones.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petición.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Realitzar anàlisis i millores en el Web, sobre els nostres productes i serveis.
 • Millorar la nostra estrtègia comercial.

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari complimentar un formulari i fer un “click” en el botó d’enviar, la realització implicarà necessàriament que sigut informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexa al formulari o acceptació de la política de privades.

Tots els nostres formularis disposen del símbol * en les dades obligatòries. Si no ens facilites aquests camps, o no marques el checkbox d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament d’informació. Normalment té la següent fórmula: “□ Sóc major de 14 anys i he llegit i acceptat la Política de privadesa”.
  

Quines dades recopilem a través del newsletter?
En el Web, es permet subscriure’s al Newsletter, si ens facilites una adreça de correu electrònic, a la que ens remetrem.
Guardarem únicament el teu email en la nostra base de dades, i procedirem a enviar-te correus periòdicament, fins que sol·licitis la baixa , o deixem d’enviar correus, de enviar.

 • Sempre tindrà l’opció de donar-te de baixa en qualsevol comunicació.
 • Gestionar el servei sol·licitat.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Realitzar anàlisis i millores en l’enviament de mailing, per millorar la nostra estratègia comercial.

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on et subscriguis serà necessari acceptar un checkbox i clicar en el botó d’enviar. Això implicarà necessàriament que has estat informat i has atorgat expressament el teu consentiment a la recepció del newsletter.

Si no marques el checkbox d’acceptació de la política de privadesa, no es permetrà l’enviament de la informació. Normalment té la següent fórmula: “□ Sóc major de 14 anys i he llegit i accepto la Política de privadesa.”
 

Quines dades utilitzem en les xarxes socials?

 • Contestar les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.

L’acceptació d’una relació contractual en l’entorn de la xarxa social que correspongui conforme a les seves polítiques de Privadesa:

 

Quant temps mantindrem les dades personals?
Tan sols podem consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida al tenir un perfil específic. Les tractarem tan de temps com tu ens deixis seguir-te, essent amics o donant-li a “m’agrada”, “seguir” o botons similars.
Qualsevol rectificació de les teves dades o restricció d’informació o de publicacions has de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. 

Quines dades mantindrem del teu CV?

 • Organització de processos de selecció per a la contractació de treballadors.
 • Citar-te per entrevistes de feina i avaluar la teva candidatura.
 • Si ens has donat el teu consentiment, el podrem cedir a empreses col·laboradores o afins, amb l’únic objectiu d’ajudar-te a trobar feina.
 • Si marques el checkbox d’acceptació de la política de privadesa, ens dones el teu consentiment per cedir la sol·licitud de feina a les entitats que componen el grup d’empreses amb l’objectiu d’incloure’t en els seus processo de selecció de personal.

Així mateix, et comuniquem que transcorregut un any des de la recepció del teu currículum vitae, el destruirem de forma segura.
La base legal és el teu consentiment inequívoc a l’enviar-nos el teu CV.