• Directora General:  Judith Plà Alberich
 • Responsable de Secretaria: Cristina Andrés Hernández
 • Responsable d'administració: Cristina Andrés Hernández

L'Equip Directiu està format per:

 • Directora General: Judith Plà Alberich
 • Sotsdirectora: Victoria Narvaez Cañete
 • Cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària: Anna Fontanet Company
 • Cap d'Estudis d'Educació Secundària Obligatòria: Ivette Fossas Segura
 • Coordinadora d'Educació Infantil: Neus Ambròs Viñallonga
 • Coordinadora de Pastoral: Cèlia Gálvez Cortina
 • Responsable d'Administració: Cristina Andrés Hernández

El Consell Escolar és l'òrgan representatiu de la Comunitat Educativa de l'Escola, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels Pares dels alumnes, dels Professors/es, dels Alumnes, del Personal d'Administració i Serveis i de l'Entitat Titular. 

 • President del Consell Escolar: Judith Plà Alberich
 • Secretari: Cristina Andrés Hernández
 • Representants de la Titularitat:
  • Benita García García
  • Patrocinio García Alonso
  • Emilia Martins Garbin
 • Representants del Professorat:
  • Célia Gálvez Cortina
  • Julio Martínez Gallego
  • Anna Martínez Ubàguls
  • Juanjo Delgado Llanos
 • Representants dels Pares:
  • Sergio Caballero Rodríguez
  • Verònica Mateos Vega
  • Rut Fernández-Conte Cortina
 • Representant AMPA: Juan Pedro Escabias Estepa
 • Representants de l'Alumnat:
  • Marc Mínguez Álvarez
  • Daniel Ruiz Gordo
 • Representants del Personal d'Administració i Serveis: 
  • Cristina Andrés Hernández
 • Educació Infantil: Neus Ambròs Viñallonga
 • Cicle Inicial d'Educació Primària: Carme Navío Martín
 • Cicle Mitjà d'Educació Primària: Isabel García Ayllon
 • Cicle Superior d'Educació Primària: Marta Sisó Pozo
 • Educació Secundària Obligatòria: Anna Armengol Fernàndez
 • Pastoral: Célia Gálvez Cortina
 • Matemàtiques: Maria Jesús Alonso Llamazares
 • Llengua Anglesa: Sònia Real Ambrinos
 • Llengua Catalana: Marta Sisó Pozo
 • Llengua Castellana: Elena Sánchez Milrado
 • Orientació:
  • Infantil i Primària: Isaura Durán Ramos
  • Secundària: Lourdes Soto Gallardo