Innovació


Metodologia

Metodologia

 • Apostem per metodologies actives i inclusives dins les nostres aules.
 • Aprenentatge Cooperatiu, Intel·ligències Múltiples, PBL.
 • Treball per Projectes.
 • Flip Teaching o Classe Invertida.
Tecnologia

Tecnologia

 • Canvis estrcturals i metodològics dins i fora de les aules.
 • Garantitzem un procés d'innovació educativa sostenible.
 • Utilització de Pissarres Digitals, Netbooks i dispositius mòbils, sent habituals en els espais d'aprenentatge de la nostra escola.

Persones

Persones

 • Innovació Educativa = Profesor + Alumne.
 • Formació continua del professorat.
 • Implementació de metodologia i tecnologia.
Coneixement

Coneixement

 • Integració de continguts que es generin en el procés formatiu.
 • Disposem d'una Xarxa Intercol·legial per a compartir coneixement i generar sinergies que enforteixin la Institució.