Confiança

Personalització

Personalització

 

 • Prioritzem l'atenció personalitzada.
 • Busquem el desenvolupament de totes les capacitats de cada persona.
 • Fomentem la creació d'un Ambient Familiar.
 • Estem atents al dia a dia de cada alumne.
Manual Govern Corporatiu

Manual Govern Corporatiu

 

 • Vivim els valors que apareixen en la nostra Proposta Educativa.
 • Respectem els drets de cada membre de la comunitat.
 • Cumplim les nostres obligacions legals i compromisos amb les famílies.
 • Cada persona que es relaciona directa o indirectament amb els alumnes firma aquest compromís.

 

Sostenibilitat

Sostenibilitat

 

 • Eduquem en la responsabilitat mediambiental i en la cura de la naturalesa.
 • Ens sentim implicats en el desenvolupament de cada ésser humà.
 • Ens comprometem amb la sostenibilitat social i ens preocupem per humanitzar la nostra societat.

 


Responsabilitat Social

Responsabilitat Social

 

 • Som escoles al servei de la societat.
 • Ens sentim especialment compromesos amb els que més ho necessiten.
 • Defensem la vida en tota situació.
 • Som escoles Solidàries que busquem ajudar als demés.

 

Transparència

Transparència

 

 • Posseïm controls per la vigilància de les normes i les actuacions.
 • Rendim comptes al Consell Escolar i als Organismes Públics.
 • Subjectes a auditories internes i externes.
 • Posem a disposició la nostra informació de manera comprensible, rellevant, oportuna i confiable.